Tirsdag d. 31. januar 2012

Med 10 sekundmeter fra øst og 4 graders kulde var chillefaktoren -15 – 18 gr. Så forstår jeg bedre at det var rimeligt koldt at gå på stranden. Men i læ i mosen med solen bagende var det noget helt andet og behageligt.
Fuglene er allerede pressede. Mellem fyrretræerne ved N2 listede flere vindrosler rundt og solsortene på foderpladsen sidder med vingerne ude, hvilket er et typisk kuldetegn.
På stranden stod en 2K Hvidvinget Måge i læ af opskyllet, men stillede sig op midt på stranden, da den blev forstyrret. I selvsamme opskyl gik en Engpiber frysende rundt og fouragerede. Et par flokke af Kortnæbbede og Bramgæs trak mod syd. Kulden jager dem mod syd, og på vej mod Blåvand sås to flokke på ialt 660 Kortnæbbede Gæs trækkende mod Holland. De har fået nok. Det har Hvinænderne nok også, idet flere småflokke trak forbi mod syd. En 2K Vandrefalk rastede på stranden og fløj etapevis mod nord, mens den flere gange satte sig på stranden.  På vej gennem mosen, var den lige herinde og aflægge et visit.
Mosen overraskede idet der i en af de nordlige pilebuske gemte sig en flok på 17 Stære og lige umiddelbart syd for dem sad en dejlig Stor Tornskade i toppen af en pil. En Blå Kærhøg fouragerede i klitterne.
Umiddelbart øst for stationen blev en Musvåge mobbet af nogle krager.
Og kulden skulle bare blive værre, idet de lover ned til -15 grader de kommende nætter. Forår hvor er du?

Bent

af Blåvand Fuglestation Skrevet i 2012, Dagbog