Onsdag d. 19. juni 2013

Luften var fugtig og tung og det regnede og tordnede da også til morgen. Heldigvis klarede det lidt op, men stadig med en stor luftfugtighed. Vinden var drejet i sydøst og temperaturen hele dagen 17 – 19 gr. Sigtbarheden 5-10 km. Omkring middag tordnede de mørke skyerne sig igen op ude over havet, og da det begyndte at regne og radaren viste at byger stod i kø for at gå i land i Blåvand blev nettene hurtigt lukket med hjælp af Henrik.
Dagens fangst gav 6 fugle, hvor det mest overraskende var 1 Sangdrossel. Men der yngler jo adskillige par inde i sommerhusområderne. Både Bogfinke og Tornsanger havde rugeplet.
Det fugtige og tunge vejr gav da også lidt Mursejlere med i alt 70. Karmindompapperne synger stadig, og deres territoriegrænse går på den store P-plads, hvor de nok en gang sås at være oppe at toppes.
Sydøstenvinden gav lidt havtræk og igen i dag var der Canadagæs med 5. Ederfuglene er også i gang med deres fældningstræk, og 48 trak syd. ”Efterårets” første 4 sydtrækkende Hættemåger og så passerede 2 adulte Almindelige Ryler. Øjnene blev lidt større da en flok på 30 Islandske Ryler passerede. Alle så ud til at være grå fugle, altså 2K.

Når der holder en traktor med en harve på stranden, bliver man altid vagtsom, og det gjorde der kl 8. Og rigtig nok begyndte han at harve stranden fra Blåvand til Vejers, i et område hvor der yngler Dværgterne og adskillige par Store Præstekraver. Strøg ned på stranden, kameraet hoppede ud af tasken og ned i sandet, shit, men jeg kunne ikke nå ham. Han fortsatte hele vejen til Vejers. En kontakt til Oksbøllejren kunne bekræfte at de ikke havde traktor kørende på stranden. Heldigvis mødte jeg en kommunal arbejder på P-pladsen og han kunne bekræfte at det var en af kommunens traktorer. Han mente også at det nok var fordi, der var set en lille smal bræmme at lidt brune døde alger ligge på stranden. MEN DERFOR BEGYNDER MAN SGU DA IKKE AT HARVE I ET NATURA 2000 OMRÅDE. TAG JER SAMMEN.
Kameraet tog heldigvis ikke skade.

Bent

DSCN2940

DSCN2937

DSCN2942

Kanadagæs

af Blåvand Fuglestation Skrevet i Dagbog