Tirsdag d. 27. august 2013

En svag ØNØ lig vind dominerede dagen indtil sidst på eftermiddagen, hvor den drejede over i det vestlige hjørne. Der var nærmest skyfrit og solen bagte ned, så sveden sprang på kroppen.
What a day fuglemæssigt. Det startede tidligt om morgenen, hvor der pludselig kom en Havørn trækkende ud. Det var dårligt nok blevet lyst. I nettene var der pænt med fugle og det varede da heller ikke længere før jeg kunne pille et Lille Korsnæb og en Skovskade ud af nettene. Nu havde Jimmy og John adviseret mig om Havørnen, så jeg måtte jo gøre gengæld med en 1K Høgesanger som sad i V7. Men ikke nok med det. På næste runde var der Lille Fluesnapper i F7 og runden efter igen Vendehals i F8. Så nettene gjorde det godt i dag.
Kl. 12.15 kom så den store overraskelse. Umiddelbart bag det hvide hus på modsatte side af vejen, kredsede en falk med meget hvide kinder. Da også oversidefarven sås kunne det kun være Aftenfalk. Fuglen forsvandt bag fyret. Undertegnede løb op på fyrbakken for at finde fuglen, blandt de 15 Tårnfalke som stod og musede over klitterne. Den havde dog sat sig på mammutbunkeren, hvor den blev siddende i over ½ time og pudsede sig. Da der var skydning havde den fred og ro, men vi kunne heller ikke komme nærmere og se på den; men Jimmy fik taget nogle fotos af den med mobilen gennem teleskopet.
Da den lettede fouragerede den i luften, og spiste også sit bytte heroppe, og kredsede derefter sammen med en Rørhøg mod nord. Ca. et kvarter senere dukkede den igen op og kunne ses fra stationen, inden den forsvandt og ikke blev set mere. Iflg. DOFbasen er det 10. observation ved Blåvand og seneste er 2007 og 1997.
Der var pænt med fugle i nettene med ikke overtravlt idet 93 fugle af 21 arter blev ringmærket. Udover de ovenfor nævnte skal også fremhæves Sortstrubet Bynkefugl. Talrigeste art var Løvsanger med 25 og Rødstjert og Havesanger hver med 11 fugle. Fuglene har været på direkte gennemtræk, da der slet ikke var genfangster af fugle, som var mærket tidligere på dagen.
Der foregik også et konstant træk af Stenpikkere. Lige meget hvor man gik eller stod passerede der Stenpikkere.

Bent

DSC_2719

DSC_2724

DSC_2736

mms_img1229963973

af Blåvand Fuglestation Skrevet i Dagbog