Onsdag d. 15. juli 2015

Vejr: Vinden var igen i dag i det nordvestlige hjørne (301) 9 ms. Temperaturen sneg sig op på 13,3 og skydækket var på 5:8. Sigten kom endnu en gang op på 20 km.

Egentlig havde jeg forventet mindre af dagen i dag, end det blev til. Jeg havde forventet at den kraftige nordvestenvind havde dræbt alt form for træk. Men alligevel trak der lidt fugle i dag. Fra Obsens start trak der Sildemåger, så jeg valgte selvfølgelig at tælle dem og det resulterede i en obstotal på 198 sydtrækkende fugle. Et ok antal i forhold til mange af de andre vestenvindsdage. Igen i dag fik jeg også en smule Strandskader, da jeg talte 45 stks. Vestenvind er ofte god til den art, især når vi når lidt længere hen på sæsonen. Der kommer gerne nogle store Strandskadedage i første halvdel af august. Der kom også 3 Almindelige Kjover i dag, sandsynligvis de samme fugle som vi har set de andre dage.

Hkn fik igen i dag gennemført 5 timers ringmærkning. Dog havde nettene ikke meget at byde på. Dagstotal: Grønirisk 3, Tornirisk 1. I alt 4 fugle fordelt på 2 arter. Næppe en dag der vil blive husket ret længe frem i tiden! Dog var han heldig på en af hans sidste runder at høre en Biæder trækkende forbi i god højde. Han så desværre aldrig fuglen, men hørte kaldet 6-8 gange. Det er ellers en fugl som optræder mest herude om foråret, og dermed en iagttagelse der er god at have herude fra om efteråret.

I morgen går der rygter om østenvind, så måske har vi spændende dag i vente!

(DMA)

Reklamer
af Blåvand Fuglestation Skrevet i Dagbog