Torsdag d. 3. september 2015

Vejr: Vinden var som i går forsat ganske kraftig og kom i dag fra SV (228) 13 m/s. Lidt byger kom ind primært nord og syd for Hukket, ellers også en hel del sol. Sigten lå på 15-18 km, mens temperaturen var 14-17 grader.

Al ringmærkning var igen aflyst, så Rene og jeg tog igen på morgenobs sammen, senere fik vi selskab af Bent og Henrik Brandt. Men selv med to sæt ekstra øjne bød dagen igen ikke på nogen havfugle udover en enkelt Almindelig Kjove samt lidt Suler. Men der var heldigvis lidt vadefugle og hygge sig med, primært Strandskade. Dagens fugl blev årets første Atlingand, som kom sammen med en lille flok Pibeænder. Det var jo lidt på et hængende hår den blev hevet hjem i år, arten er blot iagttaget 10 gange i september og sidste gang var i september 2008. Oppe i bunkeren sad de to ældre herre Svend-Åge Clausen og Ole Hansen, herfra kunne de melde om efterårets første 7 Lysbugede Knortegæs.

I dag havde vi focus på Tredækker, Bent og undertegnede tæskede mosen og andre arealer igennem og senere prøvede Rene og jeg igen, denne gang tog vi en mindre tur på Grønningen….men det blev desværre kunne til lidt sure sokker. I mosen kunne vi dog glæde os over, der atter var dukket Ensian op, måske de første tegn på det har hjulpet at få kreatur ud i mosen.

HKn

Reklamer
af Blåvand Fuglestation Skrevet i Dagbog