Mandag d. 21. september 2015

Morgenobsen blev en af de bedre af slagsen. Det blev til hele 1228 Engpibere, hvilket er det klart største antal her i 2. halvår. Engpiberene var egentligt også de eneste der foralvor rykkede på sig. Ellers kan 3 Lapværlinger, 2 Blå Kærhøge, 7 Misteldrosler og 5 Bjervipstjerter nævnes som gode øjeblikke i den halv kolde morgen. Med alle de Hvidbrynede Løvsangere i mente, var det på tide at jeg fik fundet min egen. Jeg gik de yderste krat mellem mosen og stranden grundigt igennem. Der var ingen bryn og generalt få fugle, men jeg fandt derimod en fin Lille Fluesnapper som så fint, inden den forsvandt ind i det tavse krat igen.

Knudsen havde lavet oversøiske aftaler, så han havde allernådigst overladt ringmærkningen til en lidt ældre personage, som endnu trods sin alder ikke kan mærke at han er ved at vokse nedad endnu.
Antalsmæssigt ikke det store antal, selv om morgenen lugtede af mange fugle, da det var overskyet og et par enkelte småbyger passerede. Dette var dog også de sidste, og hele formiddagen kunne vi beundre de store sorte mastodonter med nedhængende gardiner passere nord og syd om os.
Det blev til 37 fugle af 13 arter. Tredje talrigeste ringmærkede fugl i dag var Hvidbrynet Løvsanger med 4 ex. En tangering af den tidligere dagsrekord. Allerede på første runde sad de første to, og da jeg stod med dem i hånden kunne en tredje høres. Derudover sås en ved TDC masterne, så der har minimum været 6 i området.
Dagens mærkning blev som følger: Gærdesmutte 2, Jernspurv 9, Rødhals 10, Rødstjert 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Hvidbrynet Løvsanger 4, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1. I alt 37/13 arter.

RWR og Bent

Hvidbrynet Løvsanger 21. september 2015, Blåvand

Foto. Martin Søgaard Nielsen

Reklamer
af Blåvand Fuglestation Skrevet i Dagbog